Gratis naar Mission Tech

Mission Tech is – dankzij de partners – gratis voor groepen uit het Primair Onderwijs. Het evenement is met name geschikt voor kinderen vanaf Groep zes tot en met Groep acht. 

Begeleiding

De school wordt verzocht zelf voor begeleiding van hun leerlingen te zorgen. Eén ouder/begeleider per groepje van tien kinderen heeft de voorkeur.

Informatie

Leerkrachten kunnen voor vragen over Mission Tech terecht bij Michelle van Breugel. Haar emailadres is info@i4support.nl
Telefoon: 040 230 13 34

Waarom Mission Tech?

Als kids tech beheersen kunnen zij het dagelijkse leven – en zelfs de wereld – beter maken. Door slim om te gaan met tech kunnen zij de wereld veranderen, levens redden en wonderen verrichten. Daarom is het belangrijk dat zij tech leren gebruiken en vertrouwen. Met tech maken zij hun dromen waar. 

MAKE TECH YOURS - Ik ben tech